• cubeRandom

  • block

  • cubeStop

南北朝—皮甲 2015-03-26

                                                                                                 
      南北朝形制盔甲,青铜浇铸头盔,180片铁质仿古扎甲片连缀腿裙,古法加工牛皮护身,前后各2块手工制型黄铜护胸镜,作品整重15公斤 ,整体做旧处理。现存浙江长兴博物馆。

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                     


  本文有中国铠甲www.madefuns.com编辑整理,转载请注明出处!